skorpionica

98 tekstów – auto­rem jest skor­pioni­ca.

Kieruj się dob­rym ser­cem a nie wy­racho­wanym rozumem... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 listopada 2014, 10:01

..nie trać cza­su dla ludzi,którzy nie mają cza­su dla Ciebie... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 6 listopada 2014, 12:20

śmiej się,ile tyl­ko masz ochotę. ,Mówią,że to dob­re dla duszy... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 13 sierpnia 2012, 13:29

upadły anioł... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 sierpnia 2012, 21:32

Fi­lozo­fia i zy­cie to dwie kochan­ki jed­ne­go faceta.... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 6 sierpnia 2012, 21:55

tok­syczna miłość?----->>>Jego... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 sierpnia 2012, 21:29

Wy­bacz...naucz się wy­baczać,a będziesz szczęśli­wym człowiekiem. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 4 sierpnia 2012, 09:38

ży­je...każ­dy dzień to cier­pienie,ale żyje. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 sierpnia 2012, 16:06

wsłuchaj się w ciszę...a tam mnie uslyszysz. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 2 sierpnia 2012, 18:58

bo wszys­tko przy­pomi­na mi Ciebie...


tak da­leko a jed­nocześnie jak blis­ko... PWM 

myśl
zebrała 6 fiszek • 31 lipca 2012, 19:17
skorpionica

bywają w życiu chwile,których ból daje się zmierzyć dopiero po jego przeżyciu i wówczas dziwi nas iż zdołalismy go znieść...

Zeszyty
  • anielica – nie wi­taj­cie ludzi z ot­warty­mi ra­miona­mi nie ułat­wiaj­cie im uk­rzy­zowaia was...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

skorpionica

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

7 listopada 2014, 10:14wdech sko­men­to­wał tek­st Kieruj się dob­rym ser­cem [...]

7 listopada 2014, 10:01skorpionica do­dał no­wy tek­st Kieruj się dob­rym ser­cem [...]

6 listopada 2014, 13:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st ..nie trać cza­su dla [...]

6 listopada 2014, 12:20skorpionica do­dał no­wy tek­st ..nie trać cza­su dla [...]